Τεχνητό πάγκρεας, πόσο κοντά ειμάστε;

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12 Νοε 2017 9:45:00 μμ

Το τεχνητό πάγκρεας, δηλαδή η συσκευή ενός αυτόματου συστήματος το οποίο θα ρυθμίζει το σάκχαρο αίματος αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του ατόμου με ΣΔ Τ1, αποτελεί όνειρο πολλών γενεών.

Ένα τέτοιο ιδανικό κλειστό κύκλωμα περιλαμβάνει:

1. Ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής σακχάρου, το οποίο θα μετρά συνεχώς το σάκχαρο και θα στέλνει ασύρματα τα αποτελέμστα των μετρήσεων του μέσω ενός έξυπνου τηλεφώνου σε:

2. Έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα διαθετει ειδικό αλγόριθμο υπολογισμού της δόσης της ινσουλίνης λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους. Ο αλγόριθμος είναι ένα σύνθετο μαθηματικό μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιεί διάφορες πληροφορίες για τον υπολογισμό της δόσης της ινσουλίνη. Ο αλγόριθμος μπορεί να είναι πάνω στην αντλία ή μπορεί να είναι σε server σε απομακρυσμένο σημείο, έχει τη δυνατότητα όμως να επικοινωνεί με την αντλία μέσω κινητού τηλεφώνου. Η πληροφορία της δόσης θα επιστρέψει μέσω του συστήματος αυτού στην:

3. Αντλία ινσουλίνης, η οποία θα χορηγήσει την υπολογιζόμενη δόση ινσουλίνης στο άτομο με διαβήτη, χωρίς τη μεσολάβηση του ίδιου του ατόμου.

Πηγή: Στα χρώματα του διαβήτη (τεύχος 20-2017)