Στις μη αναστρέψιμες παθήσεις ο Διαβήτης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10 Ιαν 2018 12:27:10 μμ

Στις μη αναστρέψιμες παθήσεις, στις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, εντάχθηκε ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 χωρίς επιπλοκές.

Στις μη αναστρέψιμες παθήσεις εντάχθηκε, έπειτα από αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) χωρίς επιπλοκές.

Το ποσοστό αναπηρίας που δίνεται επ’ αόριστον είναι 50% (με τη βεβαίωση της πάθησης για την οποία ισχύει ότι αναφέρει ο νέος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας). Σε περίπτωση επιπλοκών, το ποσοστό αυτό αλλάζει, πάλι με βάση τον ίδιο πίνακα.

Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον

Κατηγορία: Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1

(ΦΕΚ Β’ 7/8-1-2018)

Δειτε αναλυτικα το ΦΕΚ